Det började för 25 år sedan i trakten av Strömstad med att Frank och Axel Boberg samt Anders och Christer Ådin tog upp den gamla traditionen att på annandagen gå runt till vänner och släktingar, knacka på och spela någon folklig julsång. För det mesta blev de enligt gammal sed insläppta, spelade mera och fick glögg och pepparkakor som tack.

Gänget utökades så småningom, liksom geografin, och det hela övergick till att bli en julkonsert lördagen före julafton, förlagd till olika platser i Tanumstrakten. Som mest drog evenemanget 400 gäster på Charlottenlund.

Folklig tradition är grunden, inte hämtad i kyrkan utan i den gamla bondekulturen. Många Staffansvisor har stått på repertoaren, som under åren kompletterats med eget material i samma stil samt musik från vänner och kolleger.

Och nu var det dags igen. Kultur på Gårdemyr ställer sin instrumentverkstad på Gårdemyr till förfogande som konsertlokal och den gamla kärnan musiker utökas.